Obchodní a platební podmínky

Obecné podmínky  

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.repa.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky.

V případě reklamace pak e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., klasickou poštou nebo osobně na provozovně firmy.

 

Objednávky

Obchodní vztah vzniká zaslánímobjednávky zákazníkem. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje , že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající je oprávněn si u kupujícího objednávku ověřit, případně s kupujícím upravit. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout nebo nesplnit v těch případech, kdy má pochybnosti o kupujícím , zejména při nedodržení platebních podmínek, nevyzvednutí předchozí zásilky atd. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu na kterou má být zboží doručeno. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující. Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí není shodné s kupní smlouvou ,má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečných odkladů uvedl věc do odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový způsob možný, má kupující právo požádat o přiměřenou slevu z kupní smlouvy nebo odstoupit odkupní smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě ,kdy kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil. Pokud bylo zboží kupujícímu zasláno přepravní společností, je kupující povinen při převzetí zásilky tuto zásilku zkontrolovat , zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě,že převezme kupující od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si zákazník zásilku rozbalí a překontroluje.

 

Dodací podmínky

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky. Termín dodání zboží bude prodávajícím upřesněn. Zboží je považováno za dodané při jeho osobním převzetí zákazníkem na provozovně nebo převzetí od dopravce.

 

Platební podmínky

Kupující si zvolí variantu kterou prodávající schvaluje.

- hotovost - kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží na provozovně :

Lípa 301, 763 11 Lípa.

- dobírka ČR - kupující zaplatí kupní cenu na dobírku, pokud si nechá zaslat zboží přepravní společností - DPD, PPL, ZÁSILKOVNA.

- bankovním převodem ČR - po vybrání zboží a zaslání objednávky zákazník obdrží platební podmínky potřebné pro převod platby na účet  6144674319/0800.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Kupujícímu je k ceně zboží připočtena cena za přepravné na které se nevztahují slevy, které jsou poskytnuty na sortiment.

 

Cena a způsob dopravy ČR

K přepravě zásilek po území České republiky využíváme službeb DPD, PPL a ZÁSILKOVNY.

- osobní odběr         

ZDARMA - zboží si můžete vyzvednou na naší provozovně :

Lípa 301, 763 11 Lípa ( naproti vlakového nádraží )

pracovní doba ( PO - ČT  6.00 - 14.30 , PÁ 6.00 - 12.30 ).

- platba dobírkou                 

150,- kč ( DPD ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

115,- kč ( ZÁSILKOVNA ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

120,- kč ( PPL ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

- platba převodem                

110,- kč ( DPD ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

 75,- kč ( ZÁSILKOVNA ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

 80,- kč ( PPL ) pro nákup zboží do 3.999,- kč. Od této částky je doprava zdarma.

Výměna zboží ČR

V případě, kdy kupující zjistí, že mu nevyhovuje velikost zboží má možnost požádat prodávajícího o jeho výměnu. Výměnu lze povést pouze v případě, kdy zboží bude v originálním balení, nebude poničeno a používáno. V jiném případě výměnu nelze provést. Při výměně Vám bude účtováno poštovné 110 kč ( DPD ), 75 kč ( ZÁSILKOVKA ), 80 kč ( PPL ).

                                                   

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku ( pomocí internetu ), platí i při objednávce po internetu s osobním odběrem v kamenné prodejně. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu,musí být kompletní a ve stavu , v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést známky jeho používání. Ke zboží je třeba přiložit doklad o koupi ( kopii ) . Zboží je třeba řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží nezasílejte na dobírku, zásilka by nebyla přijata, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Prodávající vrací zákazníkovi zpět odpovídající částku předem stanoveným způsobem a to nejpozději do 30 dnů. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V případě,že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy,může také nutné informace zaslat prodávajícímu e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , doporučeným dopisem na adresu firmy Lípa 301, 763 11 Želechovice a nebo osobně.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data ( jako např. jméno,adresa, telefon ,bankovní spojení apod.) ,která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností REPA s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sděleny třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka ( banka , dopravce aj.). I těmto osobám však budou sděleny pouze v nezbytném rozsahu. Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.364/1992 Sb.o ochraně spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Při výběru zboží zákazník dbá na to, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídala jeho potřebám. Zákazník při výběru zboží před jeho objednáním bere v úvahu vzhled, materiálové složení, užitné vlastnosti a způsob ošetření výrobku. Vyskytnou-li se u zboží v průběhu záruční doby ( 24 měsíců od data prodeje ) výrobní nebo jiné vady,na které se vztahuje záruka, je zákazník oprávněn zboží u prodávajícího reklamovat.

Vady na které se záruka vztahuje:

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiný rozpor  s  kupní smlouvou (např.nepár obuvi, chybějící část výrobku , aj. ), které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to při dodržení účelovosti zboží, doporučeného způsobu ošetřování a údržby uvedeném na přiloženém letáku ( záruční list ). Vadou se rozumí nedostatek na zboží, která omezuje nebo znemožňuje další používání výrobku, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby.

Vady na které se záruka nevztahuje:

Nárok na odpovědnost za vady se nevztahuje na vzhledové a funkční změny zboží a jejich částí,mající svůj původ v opotřebení z používání během záruční doby - opotřebení vlivem nesprávného výběru,užívání, ošetřování a údržby, mechanické poškození. Uplynutím záruční doby ( 24 měsíců ) právo na reklamaci zaniká . Zboží se reklamuje ihned při zjištění závady a ne až se zničí úplně a stane se neopravitelným. Nezaměňujte záruční dobu s dobou užívání .

Podmínky reklamace :

Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu na vlastní náklady na adresu provozovny - REPA s.r.o. , Lípa 301 , 763 11 Želechovice . Pro přijetí zboží k reklamaci je nutno prokázat zakoupení výrobku ( Doklad o zaplacení ) a písemným řádně specifikovaným oznámením vad. K reklamaci je třeba výrobek předkládat kompletní , vyčištěný a hygienycky nezávadný, jinak nelze zboží převzít k reklamaci . Prodávající bude posuzovat reklamaci v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení reklamace. V případě zjištění vady bude zboží opraveno , vyměměno kus za kus , pokud toto zboží není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka .

Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného . Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů , nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění + doba na přepravu .